Certifikát IELTS (International English Langauge Testing System) študenti považujú za najpopulárnejšiu medzinárodne uznávanú skúška anglického jazyka na svete. Inak povedané, určuje všeobecne uznávaný štandard pre testovanie jazykových znalostí kandidátov. Jej úspešným absolvovaním získate certifikát potvrdzujúci jeho jazykové zručnosti pre viac ako 10,000 inštitúcií,  firiem, organizácií a vysokých škôl anglicky hovoriacich krajín. Patria tu Spojené štáty americké, Juhoafrická republika, Veľká Británia a všetky ďalšie krajiny patriace do Commonwealthu.

Toto testovanie orgaizujú v spolupráci British Council, IDP: IELTS Australia a Cambridge English Language Assessment a vzniklo v roku 1989. IELTS patrí medzi svetových lídrov v jazykovom testovaní. Certifikát IELTS je akceptovaný akademickými inštitúciami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade, Novom Zélande a vo viac ako 3000 akademických inštitúciách v USA, ako aj ďalšími odbornými a komerčnými inštitúciami na celom svete.

IELTS a jeho akceptácia vo svete

IELTS testovanie  je jedinou certifikáciou anglického jazyka, ktorá je schválená pri posudzovaní žiadostí o víza UK Visas and Immigration (UKVI).  Je taktiež požiadavkou pri posudzovaní víz do Austrálie a na Nový Zéland.  Imigračné orgány v Kanade taktiež berú v úvahu výsledky testovania IELTS pri posudzovaní žiadostí o víza.

Testovanie nemá určené minimum pre úspešné absolvovanie, je to tkz. no-fail test. Výsledok testovania, tkz. Test Report Form  je vydávaný každému kandidátovi, ktorý dosiahol skóre “band 1” (“úplný začiatočník”) až “band 9” (“expert”). Každá inštitúcia si stanoví rôznu hranicu minimálneho skóre, ktoré akceptuje za úspešné. Tí, ktorí sa nedostavia na testovanie získajú skóre “band 0”. Inštitúciám je odporúčané nabrať v úvahu výsledky staršie ako 2 roky, pokým kandidát nepreukáže, že vynakladal úsilie, aby si udržal získanú úroveň ovládania Anglického jazyka. Vzhľadom na to niektoré inštitúcie výsledky staršie ako 2 roky neberú v úvahu.

Príprava na skúšku IELTS v Academy Language Institute

 Na Slovensku je možné test absolvovať v Bratislave, Trnave a Košiciach. Termíny, na ktoré sa kandidáti prihlasujú, zistíte prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na webe organizácie British Council, ktorá je organizátorom skúšky.

Naša Jazyková škola Academy Language Institute Košice sa od 1. Januára 2016 zaradila medzi inštitúcie, ktoré v spolupráci s British Council pripravujú kandidátov pre úspešné zvládnutie certifikácie IELTS a organizujú prípravné kurzy angličtiny. Okrem toho, prípravné kurzy IELTS organizujeme v súlade dátumami skúšok v Košiciach. Z tohto dôvodu sa nemusíte báť, že skúšku nestihnete, prípadne, že ubehne veľmi dlhý čas medzi ukončením kurzu a skúškou. Na skúšku pripravujeme aj online prostredníctvom “face-to-face” príprav.

  • Občiansky preukaz alebo pas – Budete potrebovať kópiu Vášho občianskeho preukazu alebo pasu. Napríklad, kandidáti z iných krajín ako zo Slovenska musia doložiť kópiu platného cestovného pasu.

  • Kópiu Vášho podpisu – v prípade, že podpis nie je súčasťou kópie Vášho pasu alebo OP

  • Súhlas zodpovednej osoby – súhlas rodiča alebo poručníka (iba kandidáti mladší ako 18 rokov).

  • Kontaktné údaje inštitúcií – Môžete si vybrať maximálne päť inštitúcií, ktorým by ste radi poslali Vaše výsledky. Tieto adresy môžete doplniť najneskôr v deň pred dňom výsledkov skúšky. V prípade, že výsledky nezodpovedajú Vašim očakávaniam, môžete  deň výsledkov požiadať British Council telefonicky alebo mailom o zrušenie zaslania výsledkov týmto inštitúciám. Po dni oznámenia výsledkov testu je už služba zasielania výsledkov spoplatnená (formulár “Application for the Issue of Additional TRFs / Žiadosť o zaslanie IELTS certifikátu inštitúcii (v angl.)” ).

Po registrácii dostanete prístup k bezplatnému kurzu „Road To IELTS“. Presné časy jednotlivých častí Vám oznámia 7-10 dní pred konaním skúšky. Výsledky skúšky dostanete 13 dní po absolvovaní.

Cena jazykového testovania je pre rok 2023 v sume 230€.

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku. Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych “face-to-face” online konzultácií. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov