#BoostYourEnglish

Pripravujeme a registrujeme kandidátov na medzinárodné certifikácie angličtiny

Maturita z angličtiny dnes v podmienkach medzinárodných spoločností komunikujúcich po anglicky nestačí. Ak chcete študovať na prestížnej vysokej škole, získať víza do zahraničia, pracovať v anglicky hovoriacom pracovnom prostredí, či plynule komunikovať po anglicky, odporúčame získať uznávané medzinárodné certifikáty, t.j. Cambridgeský certifikát angličtiny ako IELTS, CAE, FCE, BEC, či právnický TOLES. Viď nižšie.

                                                               jazykova skola, ielts košice, ielts kurz, certifikáty      certifikáty, jazyková škola, ielts, cae

Štruktúra certifikácií, ich manažment a obsahové stránka sú zárukou vysokej úrovne profesionality a presného ohodnotenia Vašich aktuálnych vedomostí a zručností. Na všetky certifikáty pripravujeme študentov v kurzoch Academy Language Institute. Vďaka detailnému prístupu a know-how presne vieme, čo potrebujete, ak máte v pláne získať tieto medzinárodné certifikáty.

TOP CERTIFIKÁCIE Z ANGLIČTINY

certifikáty

IELTS

English Language Testing (A1-C2)

certifikáty

TOLES

Test of Legal English Skills (B2-C2)

certifikáty

FCE 

First Certificate in English (B2-C1)

certifikáty

CAE

Cambridge English Advanced (C1-C2)

POZRITE SI PRÍPRAVNÉ KURZY ANGLIČTINY V ACADEMY