Ako vyzerá hodnotenie IELTS ?

Pozrite si prehľad hodnotenia, škály ako aj tabuľky s prepočtami bodových hodnotení.

Kandidáti získajú skóre (hodnotenie) pre každý modul skúšky – počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie. Jednotlivé skóre sa potom spriemeruje a zaokrúhľuje, aby sa vytvoril celkový výsledok (celkové skóre).

Škála hodnotenia IELTS

Táto certifikácia nepozná úspešné alebo neúspešné absolvovanie. IELTS je hodnotený v rozsahu deviatich úrovní, pričom každá úroveň zodpovedá určenej jazykovej kompetencii v angličtine. Celkové skóre sa zaokrúhľuje smerom k najbližšej pol úrovni.

Hodnotenie IELTS sa zaokrúhľuje sa týmto spôsobom: ak priemer všetkých štyroch zručností vychádza na štvrtinu (.25), zaokrúhľuje sa na nasledujúcu pol úroveň a ak vychádza na tri štvrtinu napr. (5.75), zaokrúhľuje sa na ďalšiu celú úroveň.

Hodnotenie IELTS – Charakteristika jednotlivých úrovní.

9 Expertný používateľ Plne ovláda jazyk : primerane, presne a plynule s úplným porozumením
8 Veľmi dobrý používateľ Plne funkčne ovláda jazyk s občasnými nesystematickými nepresnosťami. V neznámych situáciách u neho môžu nastať nedorozumenia. Dokáže komplexne argumentovať.
7 Dobrý používateľ Ovláda jazyk na používateľskej úrovni, aj keď s občasnými nepresnosťami, nevhodnosťou výberu slov a nedorozumeniami v niektorých situáciách. Ovláda jazyk komplexne a rozumie detailnej argumentácii.
6 Kompetentný používateľ Vo všeobecnosti efektívne ovláda jazyk napriek určitým nepresnostiam, nevhodnostiam výberu slov a nedorozumeniam. Rozumie pomerne zložitému jazyku, a to najmä v známych situáciách.
5 Mierne pokročilý používateľ Má čiastočnú znalosť jazyka a dokáže porozumieť významom vo väčšine situácií, aj keď je pravdepodobné, že urobí veľa chýb. Mala by byť schopný zvládnuť základnú komunikáciu vo oblasti, ktorej rozumie.
4 Používateľ s obmedzenou schopnosťou Základná schopnosť komunikovať je obmedzená na známe situácie. Má časté problémy s porozumením a vyjadrením. Nie je schopný používať zložitý jazyk.
3 S extrémne obmedzenou schopnosťou Chápe a dokáže vyjadriť  iba všeobecný význam vo veľmi známych situáciách. Vyskytujú sa u neho časté poruchy v komunikácii.
2 Používateľ neschopný komunikácie Takmer žiadna komunikácia s výnimkou najzákladnejších informácií pomocou izolovaných slov alebo krátkych vzorcov v známych situáciách nie je možná. Má veľké ťažkosti s pochopením hovorenej a písanej angličtiny.
1 Používateľ, ktorý úplne neovláda jazyk V podstate nemá žiadnu schopnosť používať jazyk okrem niekoľko kontextovo-izolovaných slov.
0 Nezúčastnil sa testu Nebol vyhodnotený z dôvodu neúčasti na testovaní.

Hodnotenie IELTS a CEFR (Európsky referenčný rámec pre jazyky)

IELTS Band Score CEFR Level
8.5 and higher C2
8.0 Borderline C2/C1
7.5 C1
7.0 C1
6.5 Borderline C1/B2
6.0 B2
5.5 B2
5.0 Borderline B2/B1
4.5 B1
4.0 B1

Hodnotenie IELTS – Konverzná tabuľka skóre

Táto tabuľka napomáha určiť vaše celkové skóre (úroveň) podľa počtu bodov získaných v jednotlivých moduloch. Maximálne dosiahnuteľná úroveň je „band 9“. Pomôže Vám to približne určiť, koľko bodov potrebujete získať v jednotlivých moduloch. Táto tabuľa predstavuje len približné hodnoty a skutočné hodnoty sa môžu miene líšiť v závislosti od obtiažnosti testu.

Band Score 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5
Listening skóre (Academic a General Training) 39–40 37–38 35–36 32–34 30–31 26–29 23–25 18–22 16–17 13–15 10–12 8–9 6–7 4–5
Reading skóre (Academic) 39–40 37–38 35–36 33–34 30–32 27–29 23–26 19–22 15–18 13–14 10–12 8–9 6–7 4–5
Reading skóre (General Training) 40 39 37–38 36 34–35 32–33 30–31 27–29 23–26 19–22 15–18 12–14 9–11 6–8

Test Report Form je zasielaný jednotlivým kandidátom už 13 dní po skúške. Nájdete tam:

  • informáciu o Vašom celkovom skóre (Band 1-9)
  • informáciu o vašom čiastkovom skóre (Band 1-9) pre každý modul samostatne (Listening, Reading, Writing and Speaking)
  • informáciu o type testovania, ktoré ste absolvovali (či už General Training alebo Academic)
  • vašu fotografiu, informáciu o vašej národnosti, materskom jazyku and dátume narodenia.

Každý z kandidátov dostane jeden originál výslednej správy Test Report Form – Hodnotenie IELTS, okrem kandidátov, ktorí si podali žiadosť o víza na  Department of Citizenship and Immigration Canada (CIC) alebo UK Visas and Immigration (UKVI), ktorí dostanú 2 kópie.

Copyright 2017, Michal Orosz Tento článok obsahuje text (licencia CC-Share-Alike) z https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku.

Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych konzultácií cez Skype. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôž nám zdieľať tento článok!

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov