Potrebujete súdny preklad alebo úradný preklad?

Možno Vás zamestnávateľ, študijné oddelenie či pracovník na úrade požiadal, aby ste  mu priniesli úradný prekladsúdny prekladoverený preklad, prípadne preklad s pečiatkou. V nasledujúcich riadkoch Vám stručne vysvetlíme základné náležitosti úradného prekladu.

V tomto článku Vám v krátkosti povieme:

  • čo je úradný alebo súdny preklad
  • kto je úradný prekladateľ
    • kde hľadať úradného prekladateľa?
    • ako postupovať pri objednávaní úradného prekladu
  • ako formálne úradný preklad vyzerá?

Čo je úradný alebo súdny preklad?

Všetky názvy ako úradný preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou a súdny preklad predstavujú jeden jediný typ prekladu, ktorý pozná legislatíva Slovenskej republiky. Je to typ prekladu, ktorý prekladateľ zviaže trikolórou s originálom. Takýto dokument má všetky právne náležitosti prekladu a je opatrený pečiatkou odborníka – prekladateľa, ktorého hovorovo nazývame úradný prekladateľ.

Kto je úradný prekladateľ?

Tento titul prináleží profesionálovi, ktorý splnil náročné kritériá a skúšky pod vedením Ministerstva spravodlivosti a bol vymenovaný za úradného prekladateľa. Takýchto prekladateľov je na rozdiel od bežných prekladateľov veľmi obmedzený počet. Každý z nich je zapísaný pre určitú jazykovú kombináciu. V Academy Language Institute máme úradných prekladateľov pre kombináciu slovenský a anglický jazyk. Naši prekladatelia Vám radi vypracujú úradný preklad v jazykovej kombinácii anglický a slovenský jazyk.

Kde úradného prekladateľa nájdem?

Úradného prekladateľa viete nájsť na Internete, kde má svoju webovú stránku ale hlavne v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. V zozname a na stránke úradného prekladateľa si nájdete telefónne číslo a dohodnete si stretnutie, kde od Vás prevezme originál alebo notárom overenú kópiu textu, ktorý bude prekladať. V dnešnej dobe však už viete poslať originál poštou a skeny emailom v prípade, že bývate mimo sídla úradného prekladateľa a chcete si ušetriť jednu cestu kvôli vybaveniu prekladu.

Ako postupovať pri objednávaní úradného alebo súdneho prekladu

Prvým krokom je zdvihnúť telefón a kontaktovať prekladateľa. Zastihnete ho na telefónnom čísle uvedenom v zozname znalcov, tlmočníkov  a prekladateľov pod jeho menom, prípadne online na stránke úradného prekladateľa. Po zadaní prekladu ho prekladateľ v dohodnutom termíne vypracuje. Po vypracovaní prekladu a uhradení poplatku (môže si žiadať zálohu) si preklad osobne prevezmete.

Ako formálne úradný/súdny preklad vyzerá?

Preložený dokument pozostáva z titulnej strany, originálu alebo kópie originálu, prekladu a tkz. prekladateľskej doložky. V nej nájdete potrebné informácie o úradnom prekladateľovi ako aj vyhlásenie prekladateľa o správnosti údajov úradného prekladu. Od roku 2018 sa do doložky pripája aj vyhlásenie o tom, že si je prekladateľ vedomý právnych následkov zámerne nepravdivého prekladu. Celý preklad dostanete zviazaný  a opatrený úradnou okrúhlou pečiatkou prekladateľa so znakom Slovenskej republiky a menom prekladateľa.

Takto spracovaný preklad najčastejšie používame pre úradné účely. Je všeobecne známe, že len úradný preklad je zárukou správnosti prekladu, pretože úradní prekladatelia nesú za svoj preklad právnu zodpovednosť. Tá im vyplýva zo zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Takýto prekladateľ musí byť pri výkone činnosti prekladateľa poistený pre prípad, ak by jeho konaním spôsobil škodu, podobne ako u advokátov a medicínskych profesionálov.

Academy Language Institute v Košiciach pracujú prekladatelia a úradní prekladatelia, ktorí rýchlo a presne preložia Váš test. Preklady vyhotovujeme bez zbytočného čakania a za príplatok aj expresne do 24 hodín. Preklad Vám vypracujeme bez agentúrnych prirážok,  cenovo oveľa výhodnejšie ako pri sprostredkovateľoch a prekladateľských agentúrach. Veľmi radi vám poradíme a vyhotovíme úradný preklad z/do anglického jazyka.

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov