Anglické idiómy sú neoddeliteľnou a fascinujúcou súčasťou jazyka. Rovnako, ako aj iné frázy, obohacujú reč a umožňujú hlbšie porozumenie jazyku a kultúre. Idiómy sú ustálené výrazy, ktorých význam nie je priamo odvodený z doslovných významov jednotlivých slov, ktoré ich tvoria. Tieto výrazy sú špecifické pre daný jazyk a často ich nesprávne chápu tí, ktorí nie sú rodenými hovorcami daného jazyka. Ukážeme vám zopár príkladov anglických idiómov, ktorými môžete obohatiť vašu komunikáciu. Pomôže vám to rozšíriť vaše jazykové schopnosti a lepšie porozumieť kultúrnym nuansám, ktoré sú pre anglický jazyk charakteristické.

Anglické idómy v bežnej konverzácii

  • Hit the nail on the head – Trafiť klinec po hlavičke (Oh, you hit the nail on the head with this present.)

  • Don’t count your chickens before they hatch – Nehovor hop, kým nepreskočíš  (My friend was already planning how to spend his bonus, but I reminded him, ‘Don’t count your chickens before they hatch’—he hasn’t even received the official confirmation yet)

  • Piece of cake – Je to hračka  (Once I got the hang of the new software, completing my project was a piece of cake)

  • Kill two birds with one stone – Zabiť dve muchy jednou ranou  (She needs a lift and you live close by. You will kill two birds with one stone)

  • Call it a day – Prestať na niečom pracovať  (Just one more client and I can call it a day)

  • Break a leg – Veľa šťastia  (You have that important competition tomorrow, right? Break a leg!)

  • So far so good – Ide to zatiaľ dobre  (I started learning English and it is so far so good)

  • To make matters worse – Urobiť niečo ešte horším ako bolo.  (He was late to work and to make matters worse, his laptop stopped working.)

  • Birds of feather flock together – Vrana k vrane sadá  (It’s no surprise that the science enthusiasts formed their own club at school; birds of a feather flock together)

  • Don´t judge a book by its cover – Nesúď knihu podľa obalu  (I initially thought the old library would be dull, but after visiting it, I realized I shouldn’t have judged a book by its cover; it was actually a treasure trove of fascinating books and history)

Ako sa môžem idiómy učiť?

Učebnice angličtiny a slovníky, ktoré sú špeciálne zamerané na anglické idiómy, sú skvelým zdrojom. Rovnako, pre praktické učenie a zapamätanie si idiómov je dobré ich pravidelne používať v konverzáciách na kurzoch angličtiny a pri písaní. Taktiež je dôležité sledovať filmy a čítať knihy v angličtine. To pomáha vidieť a chápať anglické idómy v prirodzenom jazykovom kontexte.

V Academy Language Institute pomáhame študentom zlepšovať sa v anglickom jazyku. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení profesionáli, ktorí vám radi pomôžu. Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych “face-to-face” online konzultácií. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov