Prekladateľské služby

Prekladateľské služby2019-11-29T10:17:09+01:00

Preklady z a do angličtiny prekladateľmi Academy

Úradné (súdne) preklady a neúradné preklady poskytujeme od roku 2011. Špecializujeme sa výhradne na prekladateľské služby z a do anglického jazyka. Preklady z a do angličtiny Vám spracujeme pomocou našich interných zamestnancov, ktorí sú aj úradnými prekladateľmi zapísanými v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Pri konzultáciách ohľadom odbornej terminológie sa obraciame na odborníkov v danom odbore. Nie sme prekladateľskou agentúrou, ktorá si najíma externých prekladateľov, čím udržujeme vysokú kvalitu a konzistenciu našich prekladov. Pracujeme rýchlo a spoľahlivo. Dodržujeme sľúbené termíny odovzdania prekladov. Vďaka našej odbornosti ručíme za kvalitu preložených dokumentov. Samozrejmosťou našich prekladateľských služieb je odborné poradenstvo, ústretový a férový prístup. Ak máte zdrojový text listinnej podobe, môžete nám ho naskenovať a poslať e-mailom, poštou, prípadne priniesť osobne na Moyzesovu 24 v Košiciach.

CENNÍK PREKLADATEĽSKÝCH SLUŽIEB

 • Minimálny účtovaný rozsah je 1 normostrana
 • Účtujeme cenu za 1 NS cieľového textu
 • + 100% ceny prekladu v prípade potreby vypracovania do 5 hodín
 • + 35% ceny prekladu v prípade potreby vypracovania do 24 hodín
 • pri viac ako 10 NS poskytujeme výhodnejšie ceny
 • možnosť odpočtu DPH

Preklad (neúradný)

15normostrana 1800 znakov
 • čas dodania po dohode
 • možnosť poslať emailom
 • odborný preklad bez pečiatky

Preklad (úradný)

20normostrana 1800 znako
 • čas dodania po dohode
 • nutnosť doručenia prekladanej listiny
 • úradne overený preklad s pečiatkou

Prekladateľské služby v Academy

Ponúkame Vám prekladateľské služby interných prekladateľov.

Sme prekladatelia s dlhoročnou praxou, sme certifikovaní a zároveň vykonávame funkciu úradných prekladateľov. Využívame moderné prekladateľské nástroje a neustále sa v prekladoch vzdelávame a publikujeme. Nie sme prekladateľská agentúra, sme interní prekladatelia Academy Language Institute a preklady vypracovávame flexibilne, rýchlo a za výborné ceny.

Nezabudnite si prečítať súvisiace články

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ohľadom kurzov angličtiny, prekladov a tlmočenia.

Poradíme Vám, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší. Kontaktujte nás!