Vybavenie apostily môže predstavovať prebehnutie sa po našich úradoch. Na Slovensku nemáme stanovené jediné miesto – orgán verejnej moci, kde si môžete apostilovať dokument. V nasledujúcom článku Vám prinášame užitočné informácie o miestach, kde si apostiláciu viete osobne vybaviť. Nezabudnite si dokument apostilovať ešte pred návštevou úradného prekladateľa. Ušetríte si tak čas a peniaze.

Miesta apostilácie listiny

Apostilovanie verejných listín na Slovensku vykonávajú tieto orgány a úrady:

V akých situáciách sa apostila bežne predkladá?

Vybavenie apostily môže trvať aj dlhšie v závislosti od úradných hodín úradov a množstva agendy. Apostilovaný dokument môžete potrebovať napríklad v týchto situáciách:

  • pri uzatváraní manželstva v zahraničí, kde potrebujete predložiť Váš rodný list a potvrdenie o trvalom pobyte, či iné potvrdenie z obvodného úradu
  • pri snahe o získanie živnostenského oprávnenia v zahraničí alebo iného oprávnenia na podnikanie v zahraničí, kde potrebujete doložiť výpis z registra trestov a doklady o vzdelaní zo Slovenska,
  • ak má slovenská spoločnosť zahraničného spoločníka, ktorý splnomocní iného spoločníka na Slovensku na určitý právny úkon, aby kvôli tomu  nemusel cestovať na Slovensko,
  •  ak si zakladáte si spoločnosť v zahraničí splnomocníte inú osobu (agenta), aby za Vás mohla v zahraničí podať žiadosť o zápis do obchodného registra alebo založiť bankový účet, či požiadať o zápis na daňovom úrade
  • ak ste študovali v zahraničí a na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Slovensku alebo iného oprávnenia na podnikanie na Slovensku potrebujete predložiť Vaše doklady o vzdelaní zo zahraničia (napr. pri viazaných živnostiach, ktoré takéto potvrdenie vyžadujú)
  • ak splnomocníte svojho zástupcu v zahraničí, aby tam za Vás uzatvoril zmluvu so zahraničným obchodným partnerom,
  • ak prevádzate obchodné podiely zahraničnej právnickej osoby a podávate žiadosť o zmenu do obchodného registra

Academy Language Institute v Košiciach pracujú prekladatelia a úradní prekladatelia, ktorí rýchlo a presne preložia Váš test. Preklady vyhotovujeme bez zbytočného čakania a za príplatok aj expresne do 24 hodín. Preklad Vám vypracujeme bez agentúrnych prirážok,  cenovo oveľa výhodnejšie ako pri sprostredkovateľoch a prekladateľských agentúrach. Veľmi radi vám poradíme a vyhotovíme úradný preklad z/do anglického jazyka.

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov