toles košice

#BoostYourEnglish

Pripravujeme a registrujeme kandidátov na medzinárodný certifikát TOLES

Test of Legal English Skills – TOLES je certifikácia právnej angličtiny vytvorená inštitúciou Global Language Services. Certifikát uznávajú najprestížnejšie právne kancelárie na svete ako aj inštitúcie Európskej Únie. Certifikácia bola vytvorená v roku 2000 ako reakcia na podnety popredných právnych kancelárií na zručnosti absolventov vysokých škôl v právnej angličtine. Je to moderná certifikácia právnej angličtiny zameraná na rozvoj praktických zručností nevyhnutných pre prácu nielen v medzinárodnom prostredí.

toles

Skúška TOLES nie je akademickou skúškou a preto sa viac zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka. Skúška nie je formálne zaradená podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky, pretože jej profesionálne a právne orientovaný obsah presahuje hranice bežnej certifikácie z Anglického Jazyka. Ak by sme však mohli jej jazykovú časť neformálne priradiť pod tento rámec, pohybovali by sme sa na týchto úrovniach: Foundation (B2), Higher (B2/C1) a Advanced (C1/C2)

toles

Certifikácia TOLES je vhodná pre študentov práva a právnikov na celom svete, ktorí pracujú v oblasti medzinárodného práva, obchodu, financií a bankovníctva. Je vhodný pre študentov, ktorí túžia pracovať v top medzinárodných spoločnostiach, prípadne ktorí chcú absolvovať LLM aleb PhD. v anglickom jazyku.  Skúšky nie sú vhodné pre rodených hovorcov. Na Slovensku sa môžete nechať otestovať v Academy Language Institute v Košiciach – špecialistu na odbornú a právnu angličtinu.

POZRITE SI ĎALŠIE KURZY ANGLIČTINY V ACADEMY