toles košice

#BoostYourEnglish

Pripravujeme a registrujeme kandidátov na medzinárodný certifikát TOLES

2024 TOLES EXAM DATES:

January 25 2024 (registration deadline January 5)

March 21 2024 (registration deadline March 1)

May 23 2024 (registration deadline May 3)

June 27 2024 (registration deadline June 7)

August 22 2024 (registration deadline August 2)

November 21 2024 (registration deadline November 1)

Test of Legal English Skills – TOLES je certifikácia právnej angličtiny vytvorená inštitúciou Global Language Services. Certifikát uznávajú najprestížnejšie právne kancelárie na svete ako aj inštitúcie Európskej Únie. Certifikácia bola vytvorená v roku 2000 ako reakcia na podnety popredných právnych kancelárií na zručnosti absolventov vysokých škôl v právnej angličtine. Je to moderná certifikácia právnej angličtiny zameraná na rozvoj praktických zručností nevyhnutných pre prácu nielen v medzinárodnom prostredí.

toles

Skúška TOLES nie je akademickou skúškou a preto sa viac zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka. Skúška nie je formálne zaradená podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky, pretože jej profesionálne a právne orientovaný obsah presahuje hranice bežnej certifikácie z Anglického Jazyka. Ak by sme však mohli jej jazykovú časť neformálne priradiť pod tento rámec, pohybovali by sme sa na týchto úrovniach: Foundation (B2), Higher (B2/C1) a Advanced (C1/C2)

toles

Certifikácia TOLES je vhodná pre študentov práva a právnikov na celom svete, ktorí pracujú v oblasti medzinárodného práva, obchodu, financií a bankovníctva. Je vhodný pre študentov, ktorí túžia pracovať v top medzinárodných spoločnostiach, prípadne ktorí chcú absolvovať LLM aleb PhD. v anglickom jazyku.  Skúšky nie sú vhodné pre rodených hovorcov. Na Slovensku sa môžete nechať otestovať v Academy Language Institute v Košiciach – špecialistu na odbornú a právnu angličtinu.

POZRITE SI ĎALŠIE KURZY ANGLIČTINY V ACADEMY