window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-71200242-1'); gtag('config', 'AW-847100959');
Kurz právnej angličtiny2019-11-28T11:39:18+01:00

Project Description

Kurz pre právnikov vhodný aj ako príprava na TOLES

Kurzy “Právna angličtina 1” a “Právna angličtina 2” sú zamerané na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie) a sociálnych zručností, (komunikácia, vyjednávanie, prezentovanie, argumentácia a riešenie konfliktných situácií) prípadne ako príprava na medzinárodný certifikát  TOLES (Test of Legal English Skills), no nezameriava s výuku práva ako takého, a nemal by slúžiť ako zdroj právnych rád v praxi. Preto je dôležité, aby študenti mali aspoň základné povedomie o právnych konceptoch a systémoch. Kurz právna angličtina je modulovo terminologicky rozčlenený na rôzne oblasti práva, ktoré najčastejšie právni profesionáli využijú vo svojej praxi, či už v pri štúdiu na vysokej škole, v advokácii alebo štátnej sfére.

pravna anglictina, legal english

Kde využijem kurz právnej angličtiny?

Právna angličtina je špecifická oblasť anglického jazyka, ktorú využijú ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s právom anglicky hovoriacich krajín a Európskej únie. Na kurze sa venujeme hlavne obchodnému a záväzkovému právu, právu duševného vlastníctva a nehnuteľností a samozrejme, že sa dotýkame tém ako dlžník-veriteľ, trestné právo, pracovné právo a právo spotrebiteľa.

Test of Legal English Skills – TOLES je certifikácia právnej angličtiny vytvorená inštitúciou Global Language Services. Certifikát uznávajú prestížne právne kancelárie na svete ako aj inštitúcie Európskej Únie, pretože bola vytvorená v roku 2000 ako reakcia na podnety popredných právnych kancelárií a inštitúcií na zručnosti absolventov vysokých škôl v právnej angličtine. Je to moderná certifikácia právnej angličtiny zameraná na rozvoj praktických zručností nevyhnutných pre prácu nielen v medzinárodnom prostredí.

Skúška TOLES nie je akademickou skúškou a preto sa viac zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka v oblasti práva. Skúška nie je formálne zaradená podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky, pretože jej profesionálne a právne orientovaný obsah presahuje hranice bežnej certifikácie z Anglického Jazyka. Test sa dá absolvovať na úrovniach Foundation (B2), Higher (B2/C1) a Advanced (C1/C2)

Výhody štúdia kurzu právnej angličtiny

Kurz právnej v Academy Institute vás pripraví používať právnu terminológiu a zvládnuť skúšku TOLES a hlavne ním získate:

 • Možnosti štúdia– Kurz právnej angličtiny a certifikácia TOLES zlepšujú Vaše šance študovať právo na zahraničných univerzitách, prípadne pokračovať v štúdiu LLM v neakademických inštitúciách.
 • Pracovné príležitosti – Právna angličtina je dnes nevyhnutnou súčasťou výberových konaní v štátnej sfére a zároveň neoceniteľnou výhodou pri pohovoroch v korporáciách a advokátskych kanceláriách.
 • Život v zahraničíTOLES je uznávanou medzinárodnou certifikáciou právnej angličtiny umožňujúcou uchádzať sa o pracovné miesta v zahraničí, hlavne v krajinách Európskej únie a Veľkej Británie.
 • Kariérny rast – Prestížna certifikácia potvrdí Vašu jazykovú úroveň a napomôže ku kariérnemu rastu v spoločnosti a možnosti spolupráce s medzinárodnou klientelou.
 • Kľúč k úspechu –  štruktúra testovania presne ohodnotí zručnosti kandidáta a potvrdí nielen jeho jazykové vedomosti, ale aj logicko-verbálne, komunikačné (vyjednávacie) a analytické zručnosti

Kedy je najlepšie absolvovať kurz?

Kurzy najčastejšie organizujeme začiatkom študijného trimestra v Academy, v Septembri a Februári. Počas roku otvárame kurzy ad hoc po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov pre skupinový kurz. Kurzy vo firmách a individuálne kurzy otvárame podľa záujmu a časových možností. Určite nás kontaktujte ohľadom začiatku najbližšieho kurzu z dôvodu limitu veľkosti skupiny  a zvýšeného záujmu kandidátov.

Mám záujem o kurz

Čo získate štúdiom právnej angličtiny?

Okrem tlačených študijných materiálov, certifikátu a rozumne využitého voľného času prácou na osobnom raste získate taktiež:

 • Zlepšenie úrovne Vašej angličtiny– počas celého trvania kurzu naše hodiny prebiehajú v anglickom jazyku a našou snahou je primerane sa venovať každej jazykovej zručnosti s dôrazom na rozprávanie.
 • Obsahovú prípravu na TOLES – V spolupráci s Global Language Services sme školení ako pristupovať k výučbe TOLES, vytvorili sme vlastné materiály “Legal Handout” a presne vieme, čo je potrebné pre dosiahnutie Vami požadovanej úrovne.
 • Pozornosť profesionálneho lektora – Budú sa Vám venovať lektori Academy, ktorí sa plnohodnotne venujú právnej angličtine, vytvárajú študijné materiály a sú držiteľmi certifikácie TOLES alebo ILEC na úrovni C2. Zároveň sa profesionálne venujú právnemu prekladu.
 • Best practices – Naučíte sa tipy a triky ako najefektívnejšie zvládnuť skúšku. Všetky sú odskúšané a naozaj fungujú.
 • Sebaistotu –  vďaka tomu, že preberiete veľké množstvo slovnej zásoby získate istotu vo vyjadrovaní, či už ústnou komunikáciou alebo písomne vo forme právnych rád, memoránd a zmlúv.
 • Výbornú dostupnosť a parkovanie – Academy Language Institute má výbornú dostupnosť pretože priamo pred školou je zastávka autobusu Slovenský rozhlas. Pre tých čo cestujú autom máme parkovanie na 1 hodinu zdarma v blízkosti jazykovej školy.

V Academy Language Institute žijeme angličtinou a preto neustále vytvárame nové učebné postupy, materiály a pomôcky. Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam s výučbou anglického jazyka, profesionálnych prekladov a tlmočenia a zároveň príprav na jazykové certifikácie budete študovať s ľuďmi, pre ktorých nie je anglický jazyk len prácou, ale aj poslaním. Výsledky našich študentov hovoria za všetko a preto neustále pracujeme na ich kontinuálnom rozvoji.

Mám záujem o kurz

Skupinový kurz – právna angličtina

Skupinový kurz právnej angličtiny je najvhodnejšou možnosťou pre študentov, ktorí majú dostatok času na prípravu, prípadne sa rozhodli absolvovať certifikáciu TOLES po dôkladnej prípravy. Naše skupinové kurz bežne trvajú v rozmedzí jedného trimestra, a to v trvaní až 3 mesiace. Pre študentov, ktorí od svojich univerzít alebo zamestnávateľov dostali kratšie obdobie na získanie certifikácie, či ukončenie kurzu navrhujeme flexibilnejšie intenzívne kurzy v menších skupinách alebo voliteľne nastaviteľné individuálne kurzy a konzultácie. Pre firmy a právne kancelárie upravujeme kurzy a trvanie kurzu podľa požiadaviek objednávateľa.

pravna anglictina, legal english jazykova skola, toles kosicepravna anglictina, legal english

Štruktúra kurzu

 •  40 lekcií, v ktorých si precvičíte všetky zručnosti s dôrazom na rozprávanie a rozvoj slovnej zásoby.
 •  lekcia trvá 50  minút.
 • 4 lekcie týždenne, teda 2 x 100 minút týždenne.
 • maximálny počet účastníkov je stanovený na 6 osôb.

Učebné materiály

Pre kurz právnej angličtiny nepotrebujete kupovať učebnice, pretože tlačené materiály poskytujeme v cene kurzu. Naše tlačené materiály Legal Handbook sú samostatne nepredajné a sú výsledkom našej viac než 6 ročnej práce v kurzoch právnej angličtiny pre advokátov, korporátnych právnikov, sudcov, prokurátorov, študentov a právnych profesionálov. V rámci kurzu zabezpečíme písacie potreby a obaly na materiály.

Registrácia na skúšku TOLES

Veľmi dôležitým bodom je registrácia na skúšku TOLES, ktorú ako skúškové centrum TOLES na Slovensku organizujeme v našich priestoroch. Skúšku organizujeme po dohode s účastníkmi z dôvodu naplnenia minimálneho počtu študentov.

Prihlásenie sa do kurzu

V Academy Language Institute každý študent pred zaradením do kurzu absolvuje krátke vstupné testovanie. Toto testovanie nám ukáže Vaše silné a slabé stránky a takýmto spôsobom Vám presnejšie dokážeme pomôcť a maximálne využiť čas Vášho štúdia u nás. Toto bezplatné testovanie si viete dohodnúť pomocou kontaktného formuláru .

Dátumy a časy kurzu právna angličtina

Jednotlivé dátumy a časy kurzov vždy stanovujeme po dohode so skupinou študentov, aby sme sa čo najviac prispôsobili ich potrebám. Kurzy otvárame priebežne vždy po prihlásení dostatočného počtu záujemcov.

TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS – TOLES

Certifikácia TOLES je vhodná pre študentov práva a právnikov na celom svete, ktorí sa zameriavajú/ pracujú v oblasti medzinárodného práva, medzinárodného obchodu, financií a bankovníctva. Je vhodný pre študentov, ktorí túžia pracovať v top medzinárodných spoločnostiach, ako v Európe, tak aj vo svete, prípadne ktorí chcú absolvovať LLM aleb PhD. v anglickom jazyku.  Skúšky nie sú vhodné pre rodených hovorcov. Na Slovensku sa môžete nechať otestovať v Academy Language Institute v Košiciach – špecialistu na odbornú a právnu angličtinu.

Mám záujem o kurz

Cenník a registrácia

Na kurz právnej angličtiny v Košiciach registrujeme uchádzačov, ktorí najprv absolvujú krátke informačné stretnutie a bezplatné vstupné testovanie. Výsledky testovania nám slúžia na správne zaradenie študenta do skupiny a nastavenie jednotlivých častí kurzu. Registrácia na skúšku TOLES nie je súčasťou kurzu. Registrovať sa na skúšku a uhradiť poplatok za skúšku je potrebné vykonať samostatne po vyhlásení termínov skúšky. Informácie ku skúške Vám radi v Academy poskytneme na osobnom stretnutí.

jazykova skola, toles kosice

Každý z našich študentov môže na svoj prvý kurz v Academy Language Institute získať zľavu z ceny kurzu vo výške 5%. Podmienky sú jednoduché a viac informácií k tejto možnosti Vám poskytneme na prvom stretnutí, kde absolvujete krátke bezplatné vstupné testovanie. Túto službu poskytujeme pre skvalitnenie nastavenia Vášho štúdia u nás a dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

CENNÍK KURZU

SOLO

2055 min lekcia
 • 1 osoba
 • tlačené materiály
 • certifikát Academy
 • flexibilný rozvrh

DOUBLE

1355 min lekcia
 • 2 osoby
 • tlačené materiály
 • certifikát Academy
 • flexibilný rozvrh

STANDARD

8014 lekcií/mesiac*
 • 5-6 osôb
 • tlačené materiály
 • certifikát Academy
 • fixný rozvrh/*3 mesiace

PREMIUM

9014 lekcií/mesiac*
 • 3-4 osôb
 • tlačené materiály
 • certifikát Academy
 • fixný rozvrh/*3 mesiace

Prečo si vybrať kurz IELTS v Academy

 • tlačené študijné materiály a písacie potreby dostanete v cene kurzu
 • veľký objem 36 hodín kurzu v časových dotáciách 2x týždenne
 • malý počet študentov v skupinách – maximálne 6 osôb v kurze STANDARD a 4 osoby v kurze PREMIUM
 • učiť Vás bude profesionál, ktorý sa venuje právnej angličtine, úradnému prekladu a tlmočeniu pre orgány moci
 • používame vlastné samostatne nepredajné materiály, ktoré vieme modifikovať podľa potreby študenta
 • v prípade potreby vieme požičať našu literatúru, ktorú pravidelne dopĺňame o najnovšie učebnice
 • vaše písomné zadania Vám v priebehu kurzu lektor opraví a pridá komentáre ohľadom zlepšenia
 • jazyková škola má výbornú dostupnosť autobusom (zastávka Slovenský rozhlas) a v blízkosti školy (50m) sa nachádza hodinové bezplatné parkovanie (info v škole)
 • tiché prostredie v uzavretom nádvorí v centre mesta a priestorné miestnosti vytvárajú príjemnú atmosféru
 • možnosť konzultovať prípadné otázky aj mimo kurzu – hlavne ohľadom pomoci s prihlásením sa na skúšky
 • po úspešnom zvládnutí záverečného testovania dostane študent na požiadanie certifikát Academy Language Institute
 • možnosť splatenia kurzu po častiach bez navýšenia
Mám záujem o kurz

LEKTOR KURZU PRÁVNA ANGLIČTINA

MICHAL
MICHAL Lektor kurzu
Michal je lektor špecializujúci sa na odbornú angličtinu. Je certifikovaným lektorom IELTS a držiteľ certifikácie ILEC na úrovni C2. Popri učení vykonáva funkciu tlmočníka a úradného prekladateľa. Ja autorom učebníc Legal Handbook ©

ČLÁNKY A POTREBNÉ INFORMÁCIE

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Poradíme Vám, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší. Kontaktujte nás!

  Go to Top