Certifikát IELTS International English Langauge Testing System je najpopulárnejšia medzinárodne uznávaná skúška anglického jazyka na svete, ktorá určuje všeobecne uznávaný štandard pre testovanie jazykových znalostí kandidátov. Jej úspešným absolvovaním získava kandidát certifikát potvrdzujúci jeho jazykové zručnosti pre viac ako 10,000 inštitúcií,  firiem, organizácií a vysokých škôl anglicky hovoriacich krajín ako Spojené štáty Americké, Juhoafrická republika, Veľká Británia a všetky ďalšie krajiny patriace do Commonwealthu. Jeho história siaha do 80-tych rokov minulého storočia, kedy bol zavedený Univerzitou v Cambridge.

Toto testovanie je organizované v spolupráci British Council, IDP: IELTS Australia a Cambridge English Language Assessment a vzniklo v roku 1989. IELTS patrí medzi svetových lídrov v jazykovom testovaní.

Certifikát IELTS je akceptovaný akademickými inštitúciami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade, Novom Zélande a vo viac ako 3000 akademických inštitúciách v USA, ako aj ďalšími odbornými a komerčnými inštitúciami na celom svete.

Certifikát IELTS a jeho akceptácia vo svete

Certifikát IELTS  je jediný certifikát anglického jazyka, ktorý je schválený pri posudzovaní žiadostí o víza UK Visas and Immigration (UKVI).  Je taktiež požiadavkou pri posudzovaní víz do Austrálie a na Nový Zéland.  Imigračné orgány v Kanade taktiež berú v úvahu výsledky testovania IELTS pri posudzovaní žiadostí o víza.

Testovanie nemá určené minimum pre úspešné absolvovanie, je to tkz. no-fail test. Výsledok testovania, tkz. Test Report Form  je vydávaný každému kandidátovi, ktorý dosiahol skóre “band 1” (“úplný začiatočník”) až “band 9” (“expert”) a každá inštitúcia si stanoví rôznu hranicu minimálneho skóre, ktoré akceptuje za úspešné. Tí, ktorí sa nedostavia na testovanie získajú skóre “band 0”. Inštitúciám je odporúčané nabrať v úvahu výsledky staršie ako 2 roky, pokým kandidát nepreukáže, že vynakladal úsilie, aby si udržal získanú úroveň ovládania Anglického jazyka. Niektoré inštitúcie preto výsledky staršie ako 2 roky neberú v úvahu.

V roku 2014 test absolvovalo 2.5 milióna kandidátov v 140 krajinách sveta. Dnes sa toto číslo pohybuje v počte viac ako 4 milióny kandidátov. Práve tieto čísla spôsobili, že certifikát  IELTS sa stal lídrom a najpopulárnejším certifikátom Anglického jazyka pre účely vyššieho vzdelávania a imigračné účely.

Príprava na skúšku IELTS v Academy Language Institute

Skúšku môže kandidát absolvovať  vo viac ako 500 strediskách v 140 krajinách sveta. Na Slovensku je možné test absolvovať v Bratislave, Trnave a Košiciach. Naša Jazyková škola Academy Language Institute Košice sa od 1. Januára 2016 zaradila medzi inštitúcie, ktoré v spolupráci s British Council registrujú kandidátov pre certifikát IELTS a organizujú prípravné kurzy angličtiny. Naše prípravné kurzy pre certifikát IELTS sú časovo harmonizované s jednotlivými dátumami skúšok v Košiciach, preto sa nemusíte báť, že skúšku nestihnete, prípadne, že ubehne veľmi dlhý čas medzi ukončením kurzu a skúškou. Na skúšku pripravujeme aj cez SKYPE.

Prípravné materiály dostupné online

Všetci kandidáti, ktorí sa registrovali na test zadarmo získajú 30-hodinový online kurz „Road to IELTS“, kde nájdu rôzne prípravné materiály, rady a tipy pre úspešné zvládnutie skúšky. Okrem toho si môžu vybrať 5 inštitúcií, do ktorých im bude bezplatne zaslaný certifikát (Test Report Form- TRF), spolu s fotografiou, osobnými údajmi a výsledkom každej časti skúšky, a to Writing, Reading, ListeningSpeaking

Mám si zvoliť Academic alebo General Training?

Certifikáty IELTS existujú v dvoch moduloch, v akademickom (Academic) a všeobecnom (General Training). Každá forma slúži na iný účel a testuje mierne odlišné znalosti. Kandidát si v prihláške zvolí, ktorú z foriem chce skladať. Akademická verzia slúži k prihláškam na univerzity či iné vzdelávacie inštitúcie a tiež pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí chcú pracovať v anglicky hovoriacich krajinách. Všeobecná slúži k neakademickému vzdelávaniu, uchádzaniu sa o prácu, či na iné účely.

Každá časť je ohodnotená známkou 1-9 (1 – prakticky žiadna znalosť angličtiny, 9 – plné ovládanie jazyka so schopnosťou presného a plynulého vyjadrovania). Priemer jednotlivých častí potom tvorí súhrnnú známku.

Väčšina anglických univerzít požaduje pre zahraničných študentov IELTS na úrovni minimálne 6 – 8 alebo ako ekvivalent skúšku ESOL (t.j. minimálne FCE). Výnimočne sa objavujú prísnejšie požiadavky. Najčastejšie je požadované 6,5 (táto hodnota je tiež pokladaná za kritérium úspešnosti v teste). V niektorých krajinách je skúška nevyhnutnou prílohou žiadosti o trvalý pobyt, pracovné víza, atď.

Prihlasovanie sa na skúšku

Jazyková škola Academy Language Institute Košice Vám pomôže s celým  procesom registrácie na túto jazykovú skúšku. Kandidáti sa registrujú samostatne pomocou registračného formuláru.

Pre Vašu úspešnú registráciu potrebujete:

  • Občiansky preukaz alebo pas – Budete potrebovať kópiu Vášho občianskeho preukazu alebo pasu. Kandidáti z iných krajín ako zo Slovenska musia doložiť kópiu platného cestovného pasu.

  • Kópiu Vášho podpisu – v prípade, že podpis nie je súčasťou kópie Vášho pasu alebo OP

  • Súhlas zodpovednej osoby – súhlas rodiča alebo poručníka (iba kandidáti mladší ako 18 rokov).

  • Kontaktné údaje inštitúcií – Môžete si vybrať maximálne päť inštitúcií, ktorým by ste radi poslali Vaše výsledky. Tieto adresy môžete doplniť najneskôr v deň pred dňom výsledkov skúšky. V prípade, že výsledky nezodpovedajú Vašim očakávaniam, môžete  deň výsledkov požiadať British Council telefonicky alebo mailom o zrušenie zaslania výsledkov týmto inštitúciám. Po dni výsledkov testu už je služba zasielania výsledkov spoplatnená (formulár “Application for the Issue of Additional TRFs / Žiadosť o zaslanie IELTS certifikátu inštitúcii (v angl.)” sumou 12€).

Po registrácii dostanete bezplatné materiály „Road To IELTS“. Presné časy jednotlivých častí Vám budú oznámené 7-10 dní pred konaním skúšky. Výsledky skúšky dostanete 13 dní po absolvovaní.

Cena jazykového testovania bola v British Council stanovená pre rok 2017 na 204€.

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku.

Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych konzultácií cez Skype. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôž nám zdieľať tento článok!

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov