window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-71200242-1'); gtag('config', 'AW-847100959');

Potrebujete súdny preklad alebo úradný preklad?

Možno Vás zamestnávateľ, študijné oddelenie či pracovník na úrade požiadal, aby ste  mu priniesli úradný preklad, súdny preklad, overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou. V nasledujúcich riadkoch Vám stručne vysvetlíme základné náležitosti úradného prekladu.

V tomto článku Vám v krátkosti povieme:

 • čo je úradný alebo súdny preklad
 • kto je úradný prekladateľ
  • kde hľadať úradného prekladateľa?
  • ako postupovať pri objednávaní úradného prekladu
 • ako formálne úradný preklad vyzerá?

Čo je úradný alebo súdny preklad?

Všetky názvy ako úradný preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou a súdny preklad predstavujú jeden jediný typ prekladu, ktorý pozná legislatíva Slovenskej republiky. Je to typ prekladu, ktorý je zviazaný trikolórou s originálom. Takýto dokument má všetky právne náležitosti prekladu a je opatrený pečiatkou odborníka – prekladateľa, ktorého hovorovo nazývame úradný prekladateľ.

Kto je úradný prekladateľ?

Tento titul prináleží profesionálovi, ktorý splnil náročné kritériá a skúšky pod vedením Ministerstva spravodlivosti a bol vymenovaný za úradného prekladateľa. Takýchto prekladateľov je na rozdiel od bežných prekladateľov veľmi obmedzený počet. Každý z nich je zapísaný pre určitú jazykovú kombináciu. V Academy Language Institute máme úradných prekladateľov pre kombináciu slovenskýanglický jazyk. Naši prekladatelia Vám radi vypracujú úradný preklad v jazykovej kombinácii anglický a slovenský jazyk.

Kde úradného prekladateľa nájdem?

Úradného prekladateľa viete nájsť na Internete, kde má svoju webovú stránku ale hlavne v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. V zozname a na stránke úradného prekladateľa si nájdete telefónne číslo a dohodnete si stretnutie, kde od Vás prevezme originál alebo notárom overenú kópiu textu, ktorý bude prekladať. V dnešnej dobe však už viete poslať originál poštou a skeny emailom v prípade, že bývate mimo sídla úradného prekladateľa a chcete si ušetriť jednu cestu kvôli vybaveniu prekladu.

Ako postupovať pri objednávaní úradného alebo súdneho prekladu

Prvým krokom je zdvihnúť telefón a kontaktovať prekladateľa. Zastihnete ho na telefónnom čísle uvedenom v zozname znalcov, tlmočníkov  a prekladateľov pod jeho menom, prípadne online na stránke úradného prekladateľa. Po zadaní prekladu ho prekladateľ v dohodnutom termíne vypracuje. Po vypracovaní prekladu a uhradení poplatku (môže si žiadať zálohu) si preklad osobne prevezmete.

Ako formálne úradný/súdny preklad vyzerá?

Preložený dokument pozostáva z titulnej strany, originálu alebo kópie originálu, prekladu a tkz. prekladateľskej doložky, kde nájdete potrebné informácie o úradnom prekladateľovi ako aj vyhlásenie prekladateľa o správnosti údajov úradného prekladu. Od roku 2018 sa do doložky pripája aj vyhlásenie o tom, že si je prekladateľ vedomý právnych následkov zámerne nepravdivého prekladu. Celý preklad dostanete zviazaný  a opatrený úradnou okrúhlou pečiatkou prekladateľa so znakom Slovenskej republiky a menom prekladateľa.

Takto spracovaný preklad sa používa najčastejšie pre úradné účely – je všeobecne známe, že len úradný preklad je zárukou správnosti prekladu, pretože úradní prekladatelia nesú za svoj preklad právnu zodpovednosť ustanovenú v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Takýto prekladateľ musí byť pri výkone činnosti prekladateľa poistený pre prípad, ak by jeho konaním spôsobil škodu, podobne ako u advokátov a medicínskych profesionálov.

PREČO ACADEMY?

 • Vlastný interný tím prekladateľov
 • Výhodné ceny bez prirážok.
 • Sme lojálni a pracujeme rýchlo.
 • Kvalitu zaručujeme viacnásobnými kontrolami.
 • Šetríme klientom čas a peniaze.
 • Špecializujeme sa výhradne na anglický jazyk.

Potrebujete úradný/súdny preklad?

Bezplatne Vám vypracujeme orientačnú ponuku!

  spracovaním osobných údajov pre účely vypracovania cenovej kalkulácie.

  Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

  Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov

   2020-04-21T17:24:57+02:00
   Go to Top