Čo je úradný preklad / úradne overený preklad?

Možno Vás zamestnávateľ, študijné oddelenie či pracovník na úrade požiadal, aby ste  mu priniesli úradný preklad, súdny preklad, overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou. V nasledujúcich riadkoch Vám stručne vysvetlíme základné náležitosti úradného prekladu.

V tomto článku Vám v krátkosti povieme:

  • čo je úradný preklad
  • kto je úradný prekladateľ
    • kde hľadať úradného prekladateľa?
    • ako postupovať pri objednávaní úradného prekladu
  • ako formálne úradný preklad vyzerá?

Čo je úradný preklad?

Všetky názvy ako úradný preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou a súdny preklad predstavujú jeden jediný typ prekladu, ktorý pozná legislatíva Slovenskej republiky. Je to typ prekladu, ktorý je zviazaný trikolórou s originálom. Takýto dokument má všetky právne náležitosti prekladu a je opatrený pečiatkou odborníka – prekladateľa, ktorého hovorovo nazývame úradný prekladateľ.

Kto je úradný prekladateľ?

Tento titul prináleží profesionálovi, ktorý splnil náročné kritériá a skúšky pod vedením Ministerstva spravodlivosti a bol vymenovaný za úradného prekladateľa. Takýchto prekladateľov je na rozdiel od bežných prekladateľov veľmi obmedzený počet. Každý z nich je zapísaný pre určitú jazykovú kombináciu. V Academy Language Institute máme úradných prekladateľov pre kombináciu slovenskýanglický jazyk. Naši prekladatelia Vám radi vypracujú úradný preklad v jazykovej kombinácii anglický a slovenský jazyk.

Kde úradného prekladateľa nájdem?

Úradného prekladateľa viete nájsť na Internete, kde má svoju webovú stránku ale hlavne v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. V zozname a na stránke úradného prekladateľa si nájdete telefónne číslo a dohodnete si stretnutie, kde od Vás prevezme originál alebo notárom overenú kópiu textu, ktorý bude prekladať. V dnešnej dobe však už viete poslať originál poštou a skeny emailom v prípade, že bývate mimo sídla úradného prekladateľa a chcete si ušetriť jednu cestu kvôli vybaveniu prekladu.

Ako postupovať pri objednávaní úradného prekladu

Prvým krokom je zdvihnúť telefón a kontaktovať prekladateľa. Zastihnete ho na telefónnom čísle uvedenom v zozname znalcov, tlmočníkov  a prekladateľov pod jeho menom, prípadne online na stránke úradného prekladateľa. Po zadaní prekladu ho prekladateľ v dohodnutom termíne vypracuje. Po vypracovaní prekladu a uhradení poplatku (môže si žiadať zálohu) si preklad osobne prevezmete.

Ako formálne úradný preklad vyzerá?

Preložený dokument pozostáva z titulnej strany, originálu alebo kópie originálu, prekladu a tkz. prekladateľskej doložky, kde nájdete potrebné informácie o úradnom prekladateľovi ako aj vyhlásenie prekladateľa o správnosti údajov úradného prekladu. Od roku 2018 sa do doložky pripája aj vyhlásenie o tom, že si je prekladateľ vedomý právnych následkov zámerne nepravdivého prekladu. Celý preklad dostanete zviazaný  a opatrený úradnou okrúhlou pečiatkou prekladateľa so znakom Slovenskej republiky a menom prekladateľa.

Takto spracovaný preklad sa používa najčastejšie pre úradné účely – je všeobecne známe, že len úradný preklad je zárukou správnosti prekladu, pretože úradní prekladatelia nesú za svoj preklad právnu zodpovednosť ustanovenú v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Takýto prekladateľ musí byť pri výkone činnosti prekladateľa poistený pre prípad, ak by jeho konaním spôsobil škodu, podobne ako u advokátov a medicínskych profesionálov.

Academy Language Institute v Košiciach pracujú prekladatelia a úradní prekladatelia, ktorí rýchlo a presne preložia Váš dokument bez zbytočného čakania. Preklad Vám vypracujeme bez agentúrnych prirážok,  cenovo oveľa výhodnejšie ako pri sprostredkovateľoch a prekladateľských agentúrach.

Nezabudnite si prečítať súvisiace články nižšie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ohľadom kurzov angličtiny, prekladov a tlmočenia.

Poradíme Vám, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší. Kontaktujte nás!

2018-12-02T20:09:19+01:00