window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQVP1W3BZZ');

Vybavanie apostily – Zoznam orgánov verejnej moci

Vybavenie apostily môže predstavovať prebehnutie sa po našich úradoch. Na Slovensku nemáme stanovené jediné miesto – orgán verejnej moci, kde si môžete apostilovať dokument, ktorý potrebujete úradne preložiť. V nasledujúcom článku Vám prinášame užitočné informácie o miestach, kde si apostiláciu viete osobne vybaviť. Nezabudnite si dokument apostilovať ešte pred návštevou úradného prekladateľa. Ušetríte si tak čas a peniaze.

Vybavanie apostily – Kam zájsť s verejnou listinou

Apostilovanie verejných listín na Slovensku vykonávajú tieto orgány a úrady:

 1. krajské súdy vybavujú listiny vydané okresnými súdmi, listiny vydané notármi alebo súdnymi exekútormi, listiny, ktorých správnosť osvedčili notári, listiny, na ktorých notári osvedčili pravosť podpisu, preklady písomností vyhotovené súdnymi prekladateľmi, posudky vyhotovené znalcami,
 2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre listiny vydané justičnými orgánmi, ktoré nie sú uvedené v bode 1 (napríklad listiny vydané krajskými súdmi),
 3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 4 (napríklad doklad o štátnom občianstve, osvedčenie o živnostenskom oprávnení),
 4. obvodné úrady pre matričné doklady (napríklad rodný list, sobášny list, úmrtný list) a pre listiny vydané orgánmi samosprávy,
 5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte (napríklad maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom),
 6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte (napríklad maturitné vysvedčenie zo strednej zdravotníckej školy),
 7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte (napríklad listina o vykonaní vojenskej služby),
 8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre všetky ostatné listiny vydané v Slovenskej republike (napríklad výpis z registra trestov, výpis z katastra nehnuteľností, listiny daňových úradov). (zdroj https://www.mzv.sk/)

  V akých situáciách sa apostila bežne predkladá?

  Vybavenie apostily môže trvať aj dlhšie v závislosti od úradných hodín úradov a množstva agendy. Apostilovaný dokument môžete potrebovať napríklad v týchto situáciách:

  • pri uzatváraní manželstva v zahraničí, kde potrebujete predložiť Váš rodný list a potvrdenie o trvalom pobyte, či iné potvrdenie z obvodného úradu
  • pri snahe o získanie živnostenského oprávnenia v zahraničí alebo iného oprávnenia na podnikanie v zahraničí, kde potrebujete doložiť výpis z registra trestov a doklady o vzdelaní zo Slovenska,
  • ak má slovenská spoločnosť zahraničného spoločníka, ktorý splnomocní iného spoločníka na Slovensku na určitý právny úkon, aby kvôli tomu  nemusel cestovať na Slovensko,
  •  ak si zakladáte si spoločnosť v zahraničí splnomocníte inú osobu (agenta), aby za Vás mohla v zahraničí podať žiadosť o zápis do obchodného registra alebo založiť bankový účet, či požiadať o zápis na daňovom úrade
  • ak ste študovali v zahraničí a na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Slovensku alebo iného oprávnenia na podnikanie na Slovensku potrebujete predložiť Vaše doklady o vzdelaní zo zahraničia (napr. pri viazaných živnostiach, ktoré takéto potvrdenie vyžadujú)
  • ak splnomocníte svojho zástupcu v zahraničí, aby tam za Vás uzatvoril zmluvu so zahraničným obchodným partnerom,
  • ak prevádzate obchodné podiely zahraničnej právnickej osoby a podávate žiadosť o zmenu do obchodného registra

POTREBUJETE PREKLAD DO ANGLICKÉHO JAZYKA?

Academy Language Institute v Košiciach pracujú prekladatelia a úradní prekladatelia, ktorí rýchlo a presne preložia Váš preklad bez zbytočného čakania. Preklad Vám vypracujeme bez agentúrnych prirážok,  cenovo oveľa výhodnejšie ako pri sprostredkovateľoch a prekladateľských agentúrach. 

PREČO ACADEMY?

 • Vlastný interný tím prekladateľov
 • Výhodné ceny bez prirážok.
 • Sme lojálni a pracujeme rýchlo.
 • Kvalitu zaručujeme viacnásobnými kontrolami.
 • Šetríme klientom čas a peniaze.
 • Špecializujeme sa výhradne na anglický jazyk.

Potrebujete úradný preklad?

Bezplatne Vám vypracujeme orientačnú ponuku!


  spracovaním osobných údajov

  Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

  Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov

   2020-05-17T11:45:10+02:00
   Go to Top