cae a fce

#BoostYourEnglish

Pripravujeme a registrujeme kandidátov na medzinárodné Cambridge certifikácie CAE a FCE.

Cambridgeské skúšky z angličtiny

CAE – Certificate in Advanced English  a FCE – Cambridge English First – sú Cambridgeské skúšky z anglického jazyka, ktoré sú zamerané na všeobecné znalosti angličtiny a jej využívanie v praktických situáciách. Skúšky CAE a FCE sú druhá a tretia najnáročnejšia skúška z Cambridge certifikátov. Obe skúšky sú vysokou jazykovou kvalifikáciou zameranou na pokročilých kandidátov, ktorí už zvládajú všetky bežné pracovné i študijné situácie. Predpokladom dosiahnutia tejto skúšky je úplná istota v profesionálnej i bežnej anglickej komunikácii.

cae a fce

Využitie certifikátu v praxi: Certifikát CAE a FCE sú medzinárodne všeobecne uznávané a spĺňajú požiadavky pre štúdium na univerzitách v anglicky hovoriacich krajinách. Hoci sú zamerané na všeobecnú angličtinu, sú uznávané ako alternatíva k obchodnej angličtine BEC Higher. Patria medzi pokročilé stupne všeobecnej angličtiny, ktoré môžu organizácie požadovať ako kvalifikačnú požiadavku na zamestnanca či konkrétnu profesiu alebo pracovné miesto. cae a fce

Certifikát významne zvyšuje hodnotu uchádzača na trhu práce. Certifikát je určený pre ľudí, ktorí potrebujú používať angličtinu profesionálne v bežnom živote, v zamestnaní alebo štúdiu na vysokej škole. CAE je úrovňou obtiažnosti ekvivalentná k certifikátu obchodnej angličtiny BEC Higher alebo úrovni C1 podľa CEFR a FCE k úrovni B2 podľa CEFR

POZRITE SI ĎALŠIE KURZY ANGLIČTINY V ACADEMY