window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQVP1W3BZZ');

Kurzy angličtiny

Anglický urban slang | Vzťahy

2023-12-07T16:47:32+01:00

Anglický slang mladých ľudí, dynamický a neustále sa meniaci fenomén, ponúka jedinečný pohľad na kultúru a myšlienkový svet súčasnej mládeže. Tento živý jazyk sa vyvíja prostredníctvom sociálnych médií a každodennej komunikácie, pričom prináša nové slová a výrazy, ktoré sú odrazom moderného životného štýlu. Jeho základy by teda logicky nemali chýbať vo výučbe kurzov anglického jazyka. Anglický urban slang - výrazy na opis vzťahov Situationship vyjadruje vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorí je ešte nedefinovaný. Tento termín sa často používa v súvislosti s modernými a vzťahovými dynamikami, kde ľudia môžu stráviť veľa času spolu, ale nechcú sa označiť [...]

Anglický urban slang | Vzťahy2023-12-07T16:47:32+01:00

Anglické idiómy #1 | Bežná konverzácia

2023-12-07T16:48:21+01:00

Anglické idiómy sú neoddeliteľnou a fascinujúcou súčasťou jazyka. Rovnako, ako aj iné frázy, obohacujú reč a umožňujú hlbšie porozumenie jazyku a kultúre. Idiómy sú ustálené výrazy, ktorých význam nie je priamo odvodený z doslovných významov jednotlivých slov, ktoré ich tvoria. Tieto výrazy sú špecifické pre daný jazyk a často ich nesprávne chápu tí, ktorí nie sú rodenými hovorcami daného jazyka. Ukážeme vám zopár príkladov anglických idiómov, ktorými môžete obohatiť vašu komunikáciu. Pomôže vám to rozšíriť vaše jazykové schopnosti a lepšie porozumieť kultúrnym nuansám, ktoré sú pre anglický jazyk charakteristické. Anglické idómy v bežnej konverzácii Hit the [...]

Anglické idiómy #1 | Bežná konverzácia2023-12-07T16:48:21+01:00
Go to Top