Ako vyzerá hodnotenie IELTS ?

Pozrite si prehľad hodnotenia, škály ako aj tabuľky s prepočtami bodových hodnotení.

Kandidáti získajú skóre (hodnotenie) pre každý modul skúšky – počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie. Jednotlivé skóre sa potom spriemeruje a zaokrúhľuje, aby sa vytvoril celkový výsledok (celkové skóre).

Škála hodnotenia IELTS

Táto certifikácia nepozná úspešné alebo neúspešné absolvovanie. IELTS je hodnotený v rozsahu deviatich úrovní, pričom každá úroveň zodpovedá určenej jazykovej kompetencii v angličtine. Celkové skóre sa zaokrúhľuje smerom k najbližšej pol úrovni.

Hodnotenie IELTS sa zaokrúhľuje sa týmto spôsobom: ak priemer všetkých štyroch zručností vychádza na štvrtinu (.25), zaokrúhľuje sa na nasledujúcu pol úroveň a ak vychádza na tri štvrtinu napr. (5.75), zaokrúhľuje sa na ďalšiu celú úroveň.

Hodnotenie IELTS – Charakteristika jednotlivých úrovní.

9Expertný používateľPlne ovláda jazyk : primerane, presne a plynule s úplným porozumením
8Veľmi dobrý používateľPlne funkčne ovláda jazyk s občasnými nesystematickými nepresnosťami. V neznámych situáciách u neho môžu nastať nedorozumenia. Dokáže komplexne argumentovať.
7Dobrý používateľOvláda jazyk na používateľskej úrovni, aj keď s občasnými nepresnosťami, nevhodnosťou výberu slov a nedorozumeniami v niektorých situáciách. Ovláda jazyk komplexne a rozumie detailnej argumentácii.
6Kompetentný používateľVo všeobecnosti efektívne ovláda jazyk napriek určitým nepresnostiam, nevhodnostiam výberu slov a nedorozumeniam. Rozumie pomerne zložitému jazyku, a to najmä v známych situáciách.
5Mierne pokročilý používateľMá čiastočnú znalosť jazyka a dokáže porozumieť významom vo väčšine situácií, aj keď je pravdepodobné, že urobí veľa chýb. Mala by byť schopný zvládnuť základnú komunikáciu vo oblasti, ktorej rozumie.
4Používateľ s obmedzenou schopnosťouZákladná schopnosť komunikovať je obmedzená na známe situácie. Má časté problémy s porozumením a vyjadrením. Nie je schopný používať zložitý jazyk.
3S extrémne obmedzenou schopnosťouChápe a dokáže vyjadriť  iba všeobecný význam vo veľmi známych situáciách. Vyskytujú sa u neho časté poruchy v komunikácii.
2Používateľ neschopný komunikácieTakmer žiadna komunikácia s výnimkou najzákladnejších informácií pomocou izolovaných slov alebo krátkych vzorcov v známych situáciách nie je možná. Má veľké ťažkosti s pochopením hovorenej a písanej angličtiny.
1Používateľ, ktorý úplne neovláda jazykV podstate nemá žiadnu schopnosť používať jazyk okrem niekoľko kontextovo-izolovaných slov.
0Nezúčastnil sa testuNebol vyhodnotený z dôvodu neúčasti na testovaní.

Hodnotenie IELTS a CEFR (Európsky referenčný rámec pre jazyky)

IELTS Band ScoreCEFR Level
8.5 and higherC2
8.0Borderline C2/C1
7.5C1
7.0C1
6.5Borderline C1/B2
6.0B2
5.5B2
5.0Borderline B2/B1
4.5B1
4.0B1

Hodnotenie IELTS – Konverzná tabuľka skóre

Táto tabuľka napomáha určiť vaše celkové skóre (úroveň) podľa počtu bodov získaných v jednotlivých moduloch. Maximálne dosiahnuteľná úroveň je „band 9“. Pomôže Vám to približne určiť, koľko bodov potrebujete získať v jednotlivých moduloch. Táto tabuľa predstavuje len približné hodnoty a skutočné hodnoty sa môžu miene líšiť v závislosti od obtiažnosti testu.

Band Score9.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.5
Listening skóre (Academic a General Training)39–4037–3835–3632–3430–3126–2923–2518–2216–1713–1510–128–96–74–5
Reading skóre (Academic)39–4037–3835–3633–3430–3227–2923–2619–2215–1813–1410–128–96–74–5
Reading skóre (General Training)403937–383634–3532–3330–3127–2923–2619–2215–1812–149–116–8

Test Report Form je zasielaný jednotlivým kandidátom už 13 dní po skúške. Nájdete tam:

  • informáciu o Vašom celkovom skóre (Band 1-9)
  • informáciu o vašom čiastkovom skóre (Band 1-9) pre každý modul samostatne (Listening, Reading, Writing and Speaking)
  • informáciu o type testovania, ktoré ste absolvovali (či už General Training alebo Academic)
  • vašu fotografiu, informáciu o vašej národnosti, materskom jazyku and dátume narodenia.

Každý z kandidátov dostane jeden originál výslednej správy Test Report Form – Hodnotenie IELTS, okrem kandidátov, ktorí si podali žiadosť o víza na  Department of Citizenship and Immigration Canada (CIC) alebo UK Visas and Immigration (UKVI), ktorí dostanú 2 kópie.

Copyright 2017, Michal Orosz Tento článok obsahuje text (licencia CC-Share-Alike) z https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku.

Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych konzultácií cez Skype. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôž nám zdieľať tento článok!

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov