Ako vyzerá hodnotenie IELTS ?

Pozrite si prehľad hodnotenia IELTS, škály ako aj tabuľky s prepočtami bodových hodnotení. Dozviete sa, ako kandidáti získajú skóre (hodnotenie) pre každý modul skúšky – počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie. Jednotlivé skóre sa potom spriemeruje a zaokrúhľuje, aby sa vytvoril celkový výsledok (celkové skóre).

Škála hodnotenia IELTS

Táto certifikácia nepozná úspešné alebo neúspešné absolvovanie. IELTS je hodnotený v rozsahu deviatich úrovní, pričom každá úroveň zodpovedá určenej jazykovej kompetencii v angličtine. Celkové skóre sa zaokrúhľuje smerom k najbližšej pol úrovni.

Hodnotenie IELTS sa zaokrúhľuje sa týmto spôsobom: ak priemer všetkých štyroch zručností vychádza na štvrtinu (.25), zaokrúhľuje sa na nasledujúcu pol úroveň a ak vychádza na tri štvrtinu napr. (5.75), zaokrúhľuje sa na ďalšiu celú úroveň.

Hodnotenie IELTS – Charakteristika jednotlivých úrovní.

 • 9. Expertný používateľ – Plne ovláda jazyk : primerane, presne a plynule s úplným porozumením

 • 8. Veľmi dobrý používateľ- Plne funkčne ovláda jazyk s občasnými nesystematickými nepresnosťami. V neznámych situáciách u neho môžu nastať nedorozumenia. Dokáže komplexne argumentovať

 • 7. Dobrý používateľ-Ovláda jazyk na používateľskej úrovni, aj keď s občasnými nepresnosťami, nevhodnosťou výberu slov a nedorozumeniami v niektorých situáciách. Ovláda jazyk komplexne a rozumie detailnej argumentácii.

 • 6. Kompetentný používateľ-Vo všeobecnosti efektívne ovláda jazyk napriek určitým nepresnostiam, nevhodnostiam výberu slov a nedorozumeniam, či dokonca rozumie aj pomerne zložitému jazyku, a to najmä v známych situáciách.

 • 5. Mierne pokročilý používateľ- Má čiastočnú znalosť jazyka a dokáže porozumieť významom vo väčšine situácií, aj keď je pravdepodobné, že urobí veľa chýb. Mala by byť schopný zvládnuť základnú komunikáciu vo oblasti, ktorej rozumie.

 • 0-4. Používateľ s odmezdenou schopnosťou – nakoľko vačsina inštitúcií si kladie minimálnu požiadavku na úrovni 5, nižšími úrovniami sa nemá zmysel zaoberať. Úroveň 0 dosiahnete, ak sa na samotný test nedostavíte.

Hodnotenie IELTS – Konverzná tabuľka skóre

Táto tabuľka napomáha určiť vaše celkové skóre (úroveň) podľa počtu bodov získaných v jednotlivých moduloch. Maximálne dosiahnuteľná úroveň je „band 9“. Pomôže Vám to približne určiť, koľko bodov potrebujete získať v jednotlivých moduloch. Táto tabuľa predstavuje len približné hodnoty a skutočné hodnoty sa môžu miene líšiť v závislosti od obtiažnosti testu.


Band Score9.08.58.07.57.06.56.05.55.0
Listening skóre (Academic a General Training)39–4037–3835–3632–3430–3126–2923–2518–2216–17
Reading skóre (Academic)39–4037–3835–3633–3430–3227–2923–2619–2215–18
Reading skóre (General Training)403937–383634–3532–3330–3127–2923–26

Hodnotenie IELTS a CEFR

Pozrite si nižšie Európsky referenčný rámec pre jazyky v porovnaní s hodnotením IELTS

 • 8.5+ = C2 level CEFR,
 • 8 = C1/C2 level CEFR (borderline)
 • 7,5-7 = C1 level CEFR
 • 6,5 = C1/B2 level CEFR (borderline)
 • 6-5,5 = B2 level CEFR
 • 5.0 = B2/B1 level CERF (borderline)

Test Report Form

Je zasielaný jednotlivým kandidátom už 13 dní po skúške. Nájdete tam:

 1. informáciu o Vašom celkovom skóre (Band 1-9)
 2. informáciu o vašom čiastkovom skóre (Band 1-9) pre každý modul samostatne (Listening, Reading, Writing and Speaking)
 3. informáciu o type testovania, ktoré ste absolvovali (či už General Training alebo Academic)
 4. vašu fotografiu, informáciu o vašej národnosti, materskom jazyku and dátume narodenia.

Každý z kandidátov dostane jeden originál výslednej správy Test Report Form, okrem kandidátov, ktorí si podali žiadosť o víza na  Department of Citizenship and Immigration Canada (CIC) alebo UK Visas and Immigration (UKVI), ktorí dostanú 2 kópie.

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku. Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych “face-to-face” online konzultácií. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov