Certifikácia IELTS a jeho história v skratke

Certifikácia IETLS sa pôvodne nazýval English Language Testing Service (ELTS) a bol spustený v roku 1980  inštitúciou Cambridge English Language Assessment (predtým známa ako UCLES) a inštitúciou British Council. Už od počiatku sa vyznačoval originálnym formátom, ktorý reflektoval zmeny vo vyučovaní a učení sa Anglického jazyka. Bral v úvahu nárast komunikačného vzdelávania jazyka a angličtiny pre špecifické účely. Jednotlivé testové otázky boli navrhnuté tak, aby reflektovali požiadavky používať angličtinu v reálnom svete.

Počas 80-tych rokov minulého storočia boli počty kandidátov veľmi nízke (okolo 4000 v roku 1981 a 10 000 v roku 1985) vďaka problematike v spravovaní celého testovania. Z tohto dôvodu vznikol projekt ELTS Revision Project, aby upravil testovanie a zlepšil jeho administráciu.  Do projektu bola prizvaná medzinárodná inštitúcia International Development Program of Australian Universities and Colleges (IDP). Dnes známa ako IDP: IELTS Australia, ktorá sa spojila s Cambridge English Language Assessment a British Council. 

Svoju históriu píše certifikácia IELTS od roku 1980.  Kandidáti vtedy absolvovali 2 nešpecializované moduly, Listening and Speaking, a 2 špecializované moduly, Reading and Writing. Jednotlivé počty kandidátov rástli v priemere 15% ročne a v roku 1995 IELTS absolvovalo 43 000 kandidátov 210-tich skúškových centrách po celom svete.

Charakteristika IELTS dnes : IELTS AC/GT

IELTS testovanie Academic a IELTS General Training  sú vytvorené aby pokryli široké spektrum jazykových zručností od úplných začiatočníkov až po expertov v Anglickom jazyku. Verzia Academic je pre kandidátov, ktorí sa rozhodli študovať terciárnu úroveň vzdelávania v anglicky hovoriacej krajine alebo potrebujú získať potvrdenie o svojich profesionálnych jazykových zručnostiach. Verzia General Training je pre kandidátov, ktorí sa rozhodli pracovať, školiť sa a študovať v sekundárnom stupni vzdelávania, pracovať pre medzinárodné spoločnosti či migrovať do anglicky hovoriacej krajiny.

Rozdiel medzi verziami Academic  a General Training je v jej obsahu v účele jednotlivých úloh. Všetky ďalšie  charakteristické znaky ako  určenie času, dĺžka písomných odpovedí and hodnotenia ostávajú rovnaké.

Certifikácie IELTS vo verzii Academic a General Training majú obe tieto charakteristické črty:

  • Nastavil sa jeden Academic Reading modul a jeden Academic Writing modul (predtým kandidáti vyberali z 3 špecifických  Reading a Writing modulov)

  • Tematické prepojenie medzi Reading a Writing úlohami bolo zrušené, aby sa testovanie vyhlo mätúcemu hodnoteniu schopnosti čítať a písať.

  • Moduly General Training Reading a Writing sa zjednotili s Academic Reading a Writing (rovnaké načasovanie, dĺžka odpovede, hodnotenia).

  • V roku 2001 (upravený Speaking Test) a v roku 2005 (nové pravidlá hodnotenia pre Writing test) vstúpili do platnosti nové úpravy

Charakteristika IELTS Academic a General Training

  • Certifikácia IELTS testuje schopnosť počúvať, čítať, písať a rozprávať po anglicky.
  • Speaking Part je kľúčovým komponentom IELTS. Speaking prebieha ako rozhovor jeden na jedného s hodnotiteľom. Hodnotiteľ vyhodnocuje vašu schopnosť rozprávať počas vášho rozhovoru. Rozhovor sa nahráva pre následnú kontrolu alebo ako dôkazový materiál pri vašom odvolaní sa k výsledku skúšky.
  • Testovanie obsahuje a akceptuje mnoho písomných štýlov ako aj prízvukov za účelom minimalizovania jazykovej predpojatosti. 80% tvoria prízvuky z UK, AUS a NZL a 20% iné CAN a USA.
  • IELTS bol vyvinutý odborníkmi v Cambridge English Language Assessmentv spolupráci s odborníkmi s celého sveta.  Jednotliví odborníci sú z krajín ako USA, UK, AUS, NZL, CAN a ďalších anglicky hovoriacich krajín.
  • Výsledné skóre sa určuje ako celkové skóre, ale aj čiastkové skóre jednotlivých modulov (Listening, Reading, Writing, a Speaking).

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku. Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych “face-to-face” online konzultácií. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov