window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQVP1W3BZZ');

úradný preklad

Kde dať apostilovať listinu – Zoznam orgánov verejnej moci

2023-12-05T16:25:06+01:00

Vybavenie apostily môže predstavovať prebehnutie sa po našich úradoch. Na Slovensku nemáme stanovené jediné miesto - orgán verejnej moci, kde si môžete apostilovať dokument. V nasledujúcom článku Vám prinášame užitočné informácie o miestach, kde si apostiláciu viete osobne vybaviť. Nezabudnite si dokument apostilovať ešte pred návštevou úradného prekladateľa. Ušetríte si tak čas a peniaze. Miesta apostilácie listiny Apostilovanie verejných listín na Slovensku vykonávajú tieto orgány a úrady: Krajské súdy - vybavujú listiny vydané okresnými súdmi, listiny vydané notármi alebo súdnymi exekútormi, listiny, ktorých správnosť osvedčili notári, listiny, na ktorých notári osvedčili pravosť podpisu, preklady písomností vyhotovené súdnymi prekladateľmi, [...]

Kde dať apostilovať listinu – Zoznam orgánov verejnej moci2023-12-05T16:25:06+01:00

Čo je Apostil | Apostille | Apostila? Potrebujem ju?

2023-12-07T16:49:21+01:00

Na termín Apostil / Apostila natrafíte v prípade, že prichádzate do kontaktu s úradným prekladom verejnej listiny. Vtedy Vás môže zaskočiť požiadavka apostilovať listinu zo strany úradu, školy, či inštitúcie. Apostil alebo Apostila (Apostille) je overenie podpisu alebo odtlačku pečiatky za účelom použitia v krajine, ktorá pristúpila k Haagskému dohovoru z 5. októbra 1961. (Convention de La Haye du 5.octobre 1961) V nasledujúcom krátkom článku sa dozviete všetko podstatné o tom: čo je apostila/apostil/appostille prečo potrebujeme apostilovať dokumenty ktoré listiny môžeme apostilovať prípady, kedy apostila nepostačuje ako ušetriť čas a peniaze pri úradnom preklade s apostilou Čo je apostila/apostil/apostille? Apostila alebo doložka Apostille z 5 októbra, 1961 [...]

Čo je Apostil | Apostille | Apostila? Potrebujem ju?2023-12-07T16:49:21+01:00

Čo je súdny preklad alebo úradný preklad?

2023-12-05T17:33:34+01:00

Potrebujete súdny preklad alebo úradný preklad? Možno Vás zamestnávateľ, študijné oddelenie či pracovník na úrade požiadal, aby ste  mu priniesli úradný preklad, súdny preklad, overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou. V nasledujúcich riadkoch Vám stručne vysvetlíme základné náležitosti úradného prekladu. V tomto článku Vám v krátkosti povieme: čo je úradný alebo súdny preklad kto je úradný prekladateľ kde hľadať úradného prekladateľa? ako postupovať pri objednávaní úradného prekladu ako formálne úradný preklad vyzerá? Čo je úradný alebo súdny preklad? Všetky názvy ako úradný preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou a súdny preklad predstavujú jeden jediný typ prekladu, ktorý pozná legislatíva Slovenskej republiky. Je [...]

Čo je súdny preklad alebo úradný preklad?2023-12-05T17:33:34+01:00
Go to Top