window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQVP1W3BZZ');

Certifikáty

Certifikát IELTS | Skúšky, príprava, termíny a ceny

2018-09-04T22:55:10+02:00

Certifikát IELTS International English Langauge Testing System je najpopulárnejšia medzinárodne uznávaná skúška anglického jazyka na svete, ktorá určuje všeobecne uznávaný štandard pre testovanie jazykových znalostí kandidátov. Jej úspešným absolvovaním získava kandidát certifikát potvrdzujúci jeho jazykové zručnosti pre viac ako 10,000 inštitúcií,  firiem, organizácií a vysokých škôl anglicky hovoriacich krajín ako Spojené štáty Americké, Juhoafrická republika, Veľká Británia a všetky ďalšie krajiny patriace do Commonwealthu. Jeho história siaha do 80-tych rokov minulého storočia, kedy bol zavedený Univerzitou v Cambridge. Toto testovanie je organizované v spolupráci British Council, IDP: IELTS Australia a Cambridge English Language Assessment a vzniklo v roku 1989. IELTS patrí medzi svetových lídrov v jazykovom testovaní. [...]

Certifikát IELTS | Skúšky, príprava, termíny a ceny2018-09-04T22:55:10+02:00

Certifikát IELTS | Testovanie, charakteristika a štruktúra

2018-08-26T18:29:32+02:00

Certifikát IELTS a jeho história v skratke English Language Testing Service (ELTS),  ako sa IELTS pôvodne nazýval, bol spustený v roku 1980  inštitúciou Cambridge English Language Assessment (predtým známa ako UCLES) a inštitúciou British Council. Už od počiatku sa vyznačoval originálnym formátom, ktorý reflektoval zmeny vo vyučovaní a učení sa Anglického jazyka, berúc v úvahu nárast komunikačného vzdelávania jazyka a angličtiny pre špecifické účely. Jednotlivé testové otázky boli navrhnuté tak, aby reflektovali požiadavky používať angličtinu v reálnom svete. Počas 80-tych rokov minulého storočia boli počty kandidátov veľmi nízke (okolo 4000 v roku 1981 a 10 000 v roku 1985), aj vďaka problematike v spravovaní celého testovania. Z tohto dôvodu vznikol projekt ELTS Revision [...]

Certifikát IELTS | Testovanie, charakteristika a štruktúra2018-08-26T18:29:32+02:00

Certifikát IELTS | Hodnotenie a konverzné tabuľky skóre

2018-08-26T18:22:32+02:00

Ako vyzerá hodnotenie IELTS ? Pozrite si prehľad hodnotenia, škály ako aj tabuľky s prepočtami bodových hodnotení. Kandidáti získajú skóre (hodnotenie) pre každý modul skúšky - počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie. Jednotlivé skóre sa potom spriemeruje a zaokrúhľuje, aby sa vytvoril celkový výsledok (celkové skóre). Škála hodnotenia IELTS Táto certifikácia nepozná úspešné alebo neúspešné absolvovanie. IELTS je hodnotený v rozsahu deviatich úrovní, pričom každá úroveň zodpovedá určenej jazykovej kompetencii v angličtine. Celkové skóre sa zaokrúhľuje smerom k najbližšej pol úrovni. Hodnotenie IELTS sa zaokrúhľuje sa týmto spôsobom: ak priemer všetkých štyroch zručností vychádza na štvrtinu (.25), zaokrúhľuje sa na nasledujúcu pol [...]

Certifikát IELTS | Hodnotenie a konverzné tabuľky skóre2018-08-26T18:22:32+02:00

Tipy a rady pre IELTS | Speaking Part

2018-09-03T15:11:39+02:00

Tipy a rady ako zvládnuť IELTS Speaking. Ako sa pripraviť na testovanie IELTS? Rozprávanie je poslednou časťou skúšky IELTS a vo väčšine prípadov sa odohráva popoludní v deň testovania. Presný čas Vašej „Speaking Part“ sa dozviete už pred testovaním elektronickou formou, avšak v niektorých prípadoch (hlavne ak sa kandidát nedostaví na testovanie) Vám tento čas môžu upraviť. Informáciu  o čase sa dozviete ráno pri registrácii na skúšku, takže sa nemusíte báť, že ju nestihnete. Táto časť je rovnaká pre General Training, ako aj pre Academic. Pripravili sme pre Vás tipy a rady pre IELTS - Speaking a popis jednotlivých častí skúšky. Trvanie skúšky je v rozmedzí 11-14 [...]

Tipy a rady pre IELTS | Speaking Part2018-09-03T15:11:39+02:00
Go to Top