window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQVP1W3BZZ');

košice

Užitočné IELTS aplikácie | Rady a tipy

2023-12-06T15:13:43+01:00

Aplikácie na učenie angličtiny sa stali nielen trendom, ale skutočným revolučným nástrojom v ceste za zlepšením jazykových schopností. V dnešnom globálnom svete, kde angličtina otvára dvere k nekonečným možnostiam, tieto aplikácie predstavujú kľúč k úspechu. V Academy ich odporúčame nielen ako ideálny doplnok k tradičným kurzom angličtiny, ale aj ako esenciálnu súčasť domácej prípravy. Myslite na to ako na vášho osobného digitálneho jazykového trénera, ktorý je vždy po ruke. S týmito aplikáciami sa učenie stáva zábavným, interaktívnym a nekonečne prispôsobivým. Umožňujú vám študovať vlastným tempom, kdekoľvek a kedykoľvek. IELTS Aplikácie IELTS (International English Language Testing System) je medzinárodný jazykový [...]

Užitočné IELTS aplikácie | Rady a tipy2023-12-06T15:13:43+01:00

IELTS moduly | Vysvetlenie, rady a tipy

2023-12-06T13:38:15+01:00

Moduly IELTS : Štruktúra testovania a špecifiká IELTS pozostáva z 2 modulov: Academic modul General Training modul Existuje aj testovanie IELTS Life Skills, ktoré ponúkajú niektorí partneri programu IELTS. IELTS Academic je ideálnou skúškou hlavne pre tých, ktorí sa chcú zapísať na univerzity a iné vysokoškolské inštitúcie a pre profesionálov, ako sú lekári, zubári a zdravotné sestry, ktorí chcú študovať alebo vykonávať prax v anglicky hovoriacej krajine. IELTS General Training je zas pre tých, ktorí plánujú neakademický výcvik, získavajú pracovné skúsenosti alebo na účely prisťahovalectva. IELTS Life Skills je skúška pre tých, ktorí potrebujú potvrdiť svoje schopnosti rozprávať a počúvať [...]

IELTS moduly | Vysvetlenie, rady a tipy2023-12-06T13:38:15+01:00

Kde dať apostilovať listinu – Zoznam orgánov verejnej moci

2023-12-05T16:25:06+01:00

Vybavenie apostily môže predstavovať prebehnutie sa po našich úradoch. Na Slovensku nemáme stanovené jediné miesto - orgán verejnej moci, kde si môžete apostilovať dokument. V nasledujúcom článku Vám prinášame užitočné informácie o miestach, kde si apostiláciu viete osobne vybaviť. Nezabudnite si dokument apostilovať ešte pred návštevou úradného prekladateľa. Ušetríte si tak čas a peniaze. Miesta apostilácie listiny Apostilovanie verejných listín na Slovensku vykonávajú tieto orgány a úrady: Krajské súdy - vybavujú listiny vydané okresnými súdmi, listiny vydané notármi alebo súdnymi exekútormi, listiny, ktorých správnosť osvedčili notári, listiny, na ktorých notári osvedčili pravosť podpisu, preklady písomností vyhotovené súdnymi prekladateľmi, [...]

Kde dať apostilovať listinu – Zoznam orgánov verejnej moci2023-12-05T16:25:06+01:00

Čo je súdny preklad alebo úradný preklad?

2023-12-05T17:33:34+01:00

Potrebujete súdny preklad alebo úradný preklad? Možno Vás zamestnávateľ, študijné oddelenie či pracovník na úrade požiadal, aby ste  mu priniesli úradný preklad, súdny preklad, overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou. V nasledujúcich riadkoch Vám stručne vysvetlíme základné náležitosti úradného prekladu. V tomto článku Vám v krátkosti povieme: čo je úradný alebo súdny preklad kto je úradný prekladateľ kde hľadať úradného prekladateľa? ako postupovať pri objednávaní úradného prekladu ako formálne úradný preklad vyzerá? Čo je úradný alebo súdny preklad? Všetky názvy ako úradný preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou a súdny preklad predstavujú jeden jediný typ prekladu, ktorý pozná legislatíva Slovenskej republiky. Je [...]

Čo je súdny preklad alebo úradný preklad?2023-12-05T17:33:34+01:00

Certifikácia IELTS | Testovanie, história a štruktúra

2023-12-06T12:30:08+01:00

Certifikácia IELTS a jeho história v skratke Certifikácia IETLS sa pôvodne nazýval English Language Testing Service (ELTS) a bol spustený v roku 1980  inštitúciou Cambridge English Language Assessment (predtým známa ako UCLES) a inštitúciou British Council. Už od počiatku sa vyznačoval originálnym formátom, ktorý reflektoval zmeny vo vyučovaní a učení sa Anglického jazyka. Bral v úvahu nárast komunikačného vzdelávania jazyka a angličtiny pre špecifické účely. Jednotlivé testové otázky boli navrhnuté tak, aby reflektovali požiadavky používať angličtinu v reálnom svete. Počas 80-tych rokov minulého storočia boli počty kandidátov veľmi nízke (okolo 4000 v roku 1981 a 10 000 v roku 1985) vďaka [...]

Certifikácia IELTS | Testovanie, história a štruktúra2023-12-06T12:30:08+01:00

Tipy a rady pre IELTS | Speaking Part

2023-12-06T11:34:21+01:00

Rozprávanie je poslednou časťou skúšky IELTS a vo väčšine prípadov vás naň pozvú popoludní v deň testovania. Presný čas Vašej „Speaking Part“ sa dozviete už pred testovaním elektronickou formou, avšak v niektorých prípadoch (hlavne ak sa kandidát nedostaví na testovanie) Vám tento čas môžu upraviť. Okrem toho sa informáciu  o čase dozviete aj ráno pri registrácii na skúšku, takže sa nemusíte báť, že ju nestihnete. Táto časť je rovnaká pre General Training, ako aj pre Academic. Pripravili sme pre Vás tipy a rady pre IELTS – Speaking a popis jednotlivých častí skúšky. Trvanie skúšky je v rozmedzí 11-14 minút. Zvláštnosťou IELTS Speaking je, že [...]

Tipy a rady pre IELTS | Speaking Part2023-12-06T11:34:21+01:00
Go to Top